Utökad utredning av psykossjukdom

Dina besvär kan bero på att du har insjuknat i en psykos. Vi erbjuder dig därför en utökad utredning som kan visa om du har en psykossjukdom eller inte.

Varför görs en utökad utredning?

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina symtom och få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig att minska eller bli av med dina besvär.

Den utökade utredningen påbörjas oftast direkt efter eller vid samma besök som basutredningen avslutas. Den tar mellan ett och tre besök, och du får ofta göra den utökade utredningen på samma mottagning där du gjort basutredningen. Ta gärna med en närstående som stöd när du gör utredningen

Hur går utredningen till?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultatet från de båda utredningarna vägs samman och bedöms av en läkare som ställer diagnos. Läkaren bedömer också om du kan ha något annat sjukdomstillstånd som behöver utredas. Det kan till exempel vara adhd, autism eller bipolär sjukdom

Kroppslig undersökning

Fysiska sjukdomar kan bidra till psykiska problem. Du får därför genomgå en kroppslig undersökning. Skulle undersökningen visa något avvikande kommer en läkare att föreslå lämplig åtgärd. Det här ingår:

  • Undersökning av din allmänna kroppslig hälsa.
  • Röntgen av hjärnan.
  • Blodprov och urinprov.

Patientintervju och självskattning

Du får komma på besök för att svara på frågor och berätta om dina besvär. Syftet är att ta reda på vilka symtom du har, hur de utvecklats över tid och annat som kan ha betydelse för hur du mår.

Det är också viktigt att ta reda på om du har problem i din vardag, exempelvis med relationer och i ditt arbetsliv. Detta för att veta vilken typ av hjälp du behöver.

Precis som i basutredningen kommer du att få fylla i formulär där du får skatta dina besvär.

Intervju med närstående

Vi vill gärna intervjua någon som står dig nära. Närstående kan ofta ge viktig information om dina symtom, hur de förändrats över tid och annat som kan vara bra för oss att känna till och som kan komplettera din berättelse.

Alkohol och droger

I utredningen ingår frågor om alkoholvanor och droger samt ett drogtest. Anledningen är att alkohol och droger ibland kan utlösa en psykos. Skadligt bruk av alkohol och droger är också vanligt i kombination med psykiska problem. Då kan man behöva behandling även för det.

Kognitiv utredning

En psykolog kan göra en bedömning av din förmåga när det gäller koncentration, minne, problemlösning, att använda språket med mera. Det kallas för kognitiv utredning och består av olika tester, intervju och frågeformulär.

Arbetsterapeutisk utredning

En arbetsterapeut kan utreda om det finns områden i vardagslivet du behöver hjälp för att klara av.

Social utredning

En kurator kan göra en utredning om du behöver hjälp när det gäller din ekonomi, boende och sysselsättning och om det finns barn som behöver stöd.

Behandling och uppföljning

När utredningen är färdig går vårdpersonalen igenom resultaten tillsammans med dig. Om den visar att du har en psykossjukdom blir du erbjuden lämplig behandling. 

Har du svåra symtom kan du få läkemedelsbehandling och andra insatser innan utredningen är klar. Det kan hjälpa dig att återhämta dig och må bättre. Behandlingen kan också minska risken för att ditt tillstånd ska försämras.

Mer om behandling vid psykossjukdom

Mer om psykossjukdom


På 1177 hittar du mer information om psykos och tips på vad du kan göra för att må bättre.