Utökad utredning av tvångssyndrom

Basutredningen tyder på att dina problem kan bero på ett tvångssyndrom (OCD).

Varför görs en utökad utredning?

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina besvär och få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

Den utökade utredningen påbörjas oftast direkt efter eller vid samma besök som basutredningen avslutas. Den tar mellan ett och tre besök, och du får ofta göra den utökade utredningen på samma mottagning där du gjort basutredningen.

Hur går utredningen till?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultatet från de båda utredningarna kommer att vägas samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren gör även en bedömning om du kan ha något annat sjukdomstillstånd som behöver utredas mer.

Självskattning

Precis som i basutredningen kommer du att få fylla i formulär där du får skatta dina problem. Det kan ofta göras hemifrån via datorn. Du får då en kod så att du kommer åt formuläret via internet. Om det inte fungerar för dig hittar vi en annan lösning. Du kan till exempel få fylla i formulären på papper eller få hjälp att göra det.

Provtagning

Du kan få en remiss för att lämna blodprov om du inte gjort det nyligen. Det görs eftersom besvär som påminner om tvångssyndrom ibland kan ha andra orsaker än psykisk sjukdom, till exempel störning i ämnesomsättningen. Om proverna visar på något avvikande kommer en läkare att föreslå lämplig behandling.

Alkohol och droger

I basutredningen fick du svara på frågor om alkoholvanor och bruk av droger. I den utökade utredningen ingår ofta fler frågor om det, och ett drogtest då du får lämna urinprov. Anledningen är att skadligt bruk av alkohol och droger är vanligt i kombination med psykiska problem. Många kan behöva behandling även för det.

Behandling och uppföljning

Skulle det visa sig att du har ett tvångssyndrom kommer du att få förslag på lämplig behandling. Du kan till exempel få behandling på en vårdcentral, husläkarmottagning eller mottagning inom vuxenpsykiatrin. 

Om du ska få din behandling där du gjort den utökade utredningen är nästa steg ett möte där du och personalen tillsammans gör en vårdplan för din fortsatta vård.

Mer om behandling vid tvångssyndrom

Samtal mellan personer

Mer om tvångssyndrom


På 1177 hittar du mer information om olika tvångssyndrom och tips på vad du kan göra för att må bättre.