Utökad utredning för beroende

Basutredningen visar att du har besvär som kan bero på beroendeframkallande läkemedel, alkohol eller någon annan drog. Du har därför blivit erbjuden att göra en utökad utredning för beroende. När utredningen är klar kan du få behandling och annan hjälp.

Varför?

Många psykiatriska och kroppsliga symtom kan bero på ett beroende av läkemedel, alkohol eller andra droger. Det är viktigt att utreda detta för att du ska få rätt hjälp för dina besvär.

När?

Den utökade utredningen påbörjas ofta direkt efter att basutredningen avslutats. Vanligtvis tar utredningen mellan ett och tre besök.

Var?

För det mesta görs den utökade utredningen på samma mottagning som du har gjort basutredningen.

Vem?

Du kan få träffa annan personal än tidigare när du gör den utökade utredningen. Det kan vara en sjuksköterska, läkare och/eller en psykolog.

Om du vill är närstående välkomna att följa med dig när du besöker oss under utredning och behandling.

Hur?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultatet från de båda utredningarna vägs samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren bedömer också om du kan ha någon annan sjukdom som behöver utredas mer.

Du kommer att få fylla i formulär med frågor om din användning av droger. Precis som under basutredningen kommer du att få värdera (skatta) dina besvär med hjälp av skattningsskalor.

En viktig del av utredningen består av en intervju. I den får du berätta om dina besvär och svara på frågor om ditt bruk av beroendeframkallande substanser, både hur det ser ut idag och hur det varit tidigare i livet. Det är också viktigt att ta reda på om du har problem i din vardag, exempelvis med relationer och i ditt arbetsliv. Detta för att veta vilken typ av hjälp du behöver.

Du kommer att få lämna blodprov för att bland annat testa leverns funktion och på vilken nivå din alkoholkonsumtion ligger. Det ingår även ett drogtest då du får lämna urinprov.

Om du behöver det kan vi göra fler tester som kan visa om du har någon annan sjukdom som behöver behandlas. En läkare kan även göra en kroppslig undersökning.

Vad händer sen?

När utredningen är färdig går vårdpersonalen igenom den tillsammans med dig. Om du är beroende av någon substans blir du erbjuden lämplig behandling.

Du kan få behandling på en mottagning inom psykiatrin, på en beroendemottagning eller både och.

Stödorganisationer

På den här sidan finns en bra sökfunktion för att hitta till stödgrupper som passar dig.