Utökad utredning av depression

Basutredningen tyder på att dina besvär kan bero på en depression. Du har därför blivit erbjuden att göra en utökad utredning som kan visa om du har en depression eller inte.

Varför?

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina besvär. Då kan du få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

När?

Den utökade utredningen påbörjas så snart som möjligt efter att basutredningen är avslutad. Det tar mellan ett och tre besök att göra utredningen. Väntetiden varierar. Du kan fråga personalen som gjorde basutredningen om hur länge du kommer att få vänta.

Var?

För det mesta görs utredningen på samma ställe som du gjort basutredningen men du kan få tider på en annan mottagning inom psykiatrin.

Vem?

Du kan få träffa annan personal än tidigare när du gör den utökade utredningen. Det är oftast en läkare, psykolog eller både och. Ta gärna med en närstående på besöken. Att ha med någon du känner kan vara ett bra stöd.

Hur?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultaten från utredningarna vägs samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren bedömer också om du kan ha någon annan sjukdom som behöver utredas.

Självskattning

Precis som under basutredningen får du fylla i formulär där du värderar (skattar) dina besvär med hjälp av så kallade skattningsskalor. Det handlar bland annat om hur svårt du har det när det gäller nedstämdhet, sömn och koncentration.

Intervju

En viktig del av utredningen består av en intervju. I den får du bland annat svara på frågor som utgår från dina självskattningar. Du får också svara på frågor om din sjukdomshistoria. Syftet är att ta reda på vilka symtom du har, hur de utvecklats över tid och annat som kan påverka hur du mår.

Provtagning

Om du inte lämnat blodprov nyligen får du göra det. Blodprov tas eftersom vissa kroppsliga sjukdomar kan ge symtom som påminner om depression.
I utredningen ingår frågor om alkoholvanor och droger. Du kan också få göra ett drogtest. Anledningen är att alkohol och droger kan göra att depressionen blir värre och svårare att behandla.

Vad händer sen?

När utredningen är färdig går läkaren igenom den tillsammans med dig. Om den visar att du har en depression blir du erbjuden behandling.

Du kan få behandling hos oss inom psykiatrin eller hos en vårdcentral, om du har en lindrigare depression.

Om utredningen inte visar att du har en depression kan du få remiss till en vårdcentral för att få behandling för dina symtom där.