Utökad utredning av tvångssyndrom

Basutredningen tyder på att dina problem kan bero på ett tvångssyndrom (OCD).

Du har därför blivit erbjuden att göra en utökad utredning som kan avgöra om du har ett tvångssyndrom eller inte. 

Varför?

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina besvär och få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

När?

Den utökade utredningen påbörjas oftast direkt efter eller vid samma besök som basutredningen avslutats. För det mesta tar den utökade utredningen mellan ett och tre besök.

Var?

Du får göra den utökade utredningen på samma mottagning som du gjort basutredningen, eller på en annan mottagning inom vuxenpsykiatrin.

Hur?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultatet från de båda utredningarna kommer att vägas samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren gör även en bedömning om du kan ha något annat sjukdomstillstånd som behöver utredas mer.

Precis som i basutredningen kommer du att få fylla i formulär där du får skatta dina problem. Det kan ofta göras hemifrån via datorn. Du får då en kod så att du kommer åt formuläret via internet. Om det inte fungerar för dig hittar vi en annan lösning. Du kan till exempel få fylla i formulären på papper eller få hjälp att göra det.

Du kan få en remiss för att lämna blodprov om du inte gjort det nyligen. Det görs eftersom besvär som påminner om tvångssyndrom ibland kan ha andra orsaker än psykisk sjukdom, till exempel störning i ämnesomsättningen. Om proverna visar på något avvikande kommer en läkare att föreslå lämplig behandling.

I basutredningen fick du svara på frågor om alkoholvanor och bruk av droger. I den utökade utredningen ingår ofta fler frågor om det, och ett drogtest då du får lämna urinprov. Anledningen är att skadligt bruk av alkohol och droger är vanligt i kombination med psykiska problem. Många kan behöva behandling även för det.

Vad händer sen?

Skulle det visa sig att du har ett tvångssyndrom kommer du att få förslag på lämplig behandling. Du kan till exempel få behandling på en vårdcentral, husläkarmottagning eller mottagning inom vuxenpsykiatrin. 

Om du ska få din behandling där du gjort den utökade utredningen är nästa steg ett möte där du och personalen tillsammans gör en plan för din fortsatta vård.