96 vårdplatser invigda på Nacka sjukhus

Stockholms läns sjukvårdsområde kan nu erbjuda 96 heldygnsvårdplatser för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus. Avdelningarna har inriktningarna allmänpsykiatri, psykos, bipolär/affektiv samt äldrepsykiatri. På måndag tas de första patienterna emot.

— Det här innebär en fantastisk förbättring för våra patienter. Med detta ökar vi tillgängligheten och sänker trösklarna för att få vård, säger Svante Nyberg, verksamhetschef för Psykiatri Södra på Nacka sjukhus.

Totalt blir det efter ombyggnationen 96 vårdplatser för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus. Lokalerna kommer att stödja en personcentrerad vård, där personalen arbetar i tvärprofessionella team kring patienten. Avdelningens miljö är utformad för att skapa trivsel och lugn för patienter, närstående och personal.

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/närstående och professionella inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att lyssna på patientens berättelser vilka tillsammans med övriga undersökningar bildar underlaget för en vårdplan. Patienten blir därmed en del av det vårdande teamet.

Varje avdelning har 16 vårdplatser fördelat på 12 enkelrum och 2 dubbelrum. Avdelningarna är uppdelade i två mindre enheter (korridorer) och det finns arbetsstationer i bägge korridorerna. I anslutning till varje avdelning finns även närståenderum för besökande barn. På översta planet planeras lokaler för patientgym, fysioterapi, arbetsterapi, gruppverksamhet och en takterrass med möjlighet till utevistelse för patienter i sällskap med personal.

— Dessa platser är mycket välkomna och fyller ett stort behov. Det kommer påverka hela regionen i positiv riktning vad gäller möjlighet att ta emot patienter, säger Svante Nyberg. 

Framtidens hälso- och sjukvård
Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och inom Region Stockholm är hälso- och sjukvården den största verksamheten där över 40 000 medarbetare samverkar för patienternas bästa.

Invånare som lever längre och medicinska framsteg innebär nya möjligheter, förutsättningar och utmaningar. De möter vi genom att fortsätta genomföra framtidens hälso- och sjukvård, den största satsningen någonsin på länets gemensamma hälso- och sjukvårdssystem.

För den psykiatriska vården innebär satsningen bland annat att Nacka sjukhus rustas upp och renoveras för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara miljöer. Ombyggnationen på totalt 9 900 kvadratmeter inleddes 2017 och i slutet av november 2019 startar verksamheten i de nya lokalerna. Kostnaden för ombyggnationen uppgår till 400 miljoner kronor.