Mottagningar HBTQ-certifierade

Affektiv mottagning och Mottagning för unga vuxna Globen är nu HBTQ-certifierade.

Att vara HBTQ-certifierad innebär att man arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av hbtq personer som besöker verksamheten och skapa en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv.

I certifieringen ingår bland annat:

  • att all personal har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning i fyra steg
  • att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och
  • att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.