Mottagningar HBTQ-certifierade

Affektiv mottagning och Mottagning för unga vuxna Globen är nu HBTQ-certifierade.

Det innebär att mottagningarna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av hbtq personer som besöker verksamheten och skapa en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv.

I certifieringen ingår bland annat;
att all personal har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.