Medarbetare med brukarerfarenhet

Ett projekt vid Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms psykiatri.

Medarbetare med brukarerfarenhet är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning som anställts med denna erfarenhet som uttalat kompetenskrav. Personen ska också vara öppen med att hen har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Ett av projektets mål är att erbjuda patienter inom heldygnsvården fler möjligheter till gemensamma regelbundna aktiviteter, Syftet är att främja hälsan och öka känslan av sammanhang.

Läs mer

Läs mer om projektet här:

Projekt medarbetare med brukarerfarenhet.pdf