Lugna Rummet en oas av välbefinnande.

"Lugna Rummet är en utmärkt oas där jag också bitvis har kunnat avidentifiera mig från patientrollen".

Den 29 april invigdes Lugna Rummet på Psykiatrisk avdelning 31 och 32 i Nacka. Efter nästan ett år av förberedelser kunde äntligen invigningsbandet klippas. Att nu kunna erbjuda Lugna Rummet som en av flera lugnande strategier och kanske till och med i stället för medicin ger både patienter och personal en positiv upplevelse. Redan under Lugna Rummets iordningställande har patienter varit förväntansfulla och nu är det då äntligen klart.    

En av patienterna som använt sig av Lugna Rummet beskriver upplevelsen så här: "Att befinna sig i Lugna Rummet innebär för mig personligen olika möjligheter. Dels tänker jag ur ett preventivt syfte där mediciner eller eventuella destruktiva handlingar inte behöver vara förstahandsvalet vid obehagliga känslotillstånd, utan där sinnesintryck kan lindra och bidra med lugn, avslappning och eftertanke. Att hinna stanna upp och reflektera, att få vara i en extra inbjudande miljö som ett alternativ till patientrummen och de allmänna utrymmena, samt känslan av att vilja ta hand om sig tror jag är av stor vikt för chansen till både en så kallad 'stå ut'-färdighet och framtida återhämtning.

Utöver detta tänker jag dels ur ett perspektiv där känslan av välbefinnande och ökat lugn kan bidra till att verkligen 'känna' - jag har exempelvis noterat förtvivlan och därmed börjat gråta, känt trötthet och somnat samt känt mig tillfreds och då enbart suttit och betraktat de dekorerade väggarna, känt mig närvarande i njutbar musik samt upplevt en viss dekadens av möjligheten att använda mig av doftoljor vilket, för mig, emellanåt ger en förstärkt känsla av ett faktiskt egenvärde.

Lugna Rummet är en utmärkt oas där jag också bitvis har kunnat avidentifiera mig från patientrollen vilket jag verkligen uppskattar, detta eftersom jag i många omgångar har vistats inom den psykiatriska heldygnsvården. Jag önskar att denna inspirationskälla hade införts tidigare inom psykiatrin och är därför både glad och tacksam över satsningen på psykiskt och fysiskt välbefinnande hos patienterna. Det är nämligen helt i sin ordning att även kunna känna glädje och harmoni under en inläggning - de är sundhetstecken som behöver få ökat utrymme vid psykisk ohälsa."

Här finns Lugna Rummet

Psykiatrisk avdelning Gubbängen

Psykiatrisk avdelning 1 Haninge

Psykiatrisk avdelning 2 Haninge

Psykiatrisk avdelning 30 Nacka Sjukhus

Psykiatrisk avdelning 31 Nacka Sjukhus

Psykiatrisk avdelning 32 Nacka Sjukhus

Psykiatrisk avdelning 40 Nacka Sjukhus

Psykiatrisk avdelning 50 Nacka Sjukhus

Psykiatrisk avdelning 60 Nacka Sjukhus

Psykiatrisk avdelning Ytterö

Psykiatrisk avdelning Ytterö 2