Ny avgift för uteblivet eller sent avbokat besök från 1 september 2020

Från och med 1 september 2020 tar Region Stockholm ut en avgift på 400 kronor om du uteblir från ditt besök i öppenvården eller vid planerad operation i heldygnsvården.

Som uteblivet besök räknas om du som patient kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå. Eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av att du kommit för sent.

Barn och äldre

Avgiften debiteras även för barn och ungdomar under 18 år, för personer som är 85 år och äldre, samt för patienter som har frikort.

Avboka om du inte kan komma

Kan du inte komma på ditt planerade besök måste du avboka det senast 24 timmar innan besöket. Annars måste du betala en avgift på 400 kronor för att du uteblivit från besöket utan giltigt skäl. Du kan avboka ditt besök via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller ringa till din mottagning och meddela att du vill avboka besöket.

Giltigt skäl

Ibland kan det finnas giltiga skäl till att du inte kommit eller avbokat sent. Ta då kontakt med din vårdgivare så fort som möjligt. Det är upp till vårdgivaren att bedöma vad som är giltigt skäl. Kontaktuppgifter till mottagningen och regler för avbokning framgår av din kallelse.

Varför införs avgiften?

Vid drygt två procent av alla inbokade besök i öppenvården uteblir patienten utan att meddela förhinder inom 24 timmar före besöket. Det innebär att det varje år är mer än 500 000 inplanerade vårdbesök som aldrig blir av, och att vårdens resurser då inte används effektivt. Det kan även bidra till längre väntetider för andra patienter.

För att vården ska fungera som planerat är det viktigt att du som patient kommer på ditt inbokade vårdbesök. Eller avbokar besök eller operationen i god tid. Vårdgivaren har då möjlighet att boka in en annan patient på den tiden.

Kontakt

Vid frågor om avgiften ska du i första hand ta kontakt med den vårdgivare du skulle ha besökt.