Molly 8 år, praktikant på psykosavdelning Ytterö

Sedan en månad tillbaka arbetar blivande terapihunden Molly tillsammans med sin hundförare Yvette Berg Colhoun på psykosavdelning Ytterö i Farsta. 

Tre dagar i veckan är de där och genomför bland annat gemensamma promenader tillsammans med MB (medarbetare med brukarerfarenhet) och patienter.  Molly finns också på plats i de allmänna utrymmena i entréhallen på Ytterö.


Gordon Settern Molly i arbete

Ninni Wedell, enhetschef på Ytterö: "Vi har redan kunnat se hur Molly har en positiv inverkan på patienter här. Man frågar när Molly kommer, man klappar och pratar med henne. Det finns patienter som tidigare inte varit så pigga på att gå med ut men som nu väljer att följa med därför att Molly är med"