Existentiella samtalsgrupper

Var i den psykiatriska vården finns det möjlighet att diskutera aktuella livsfrågor som frihet – ofrihet eller mening – meningslöshet?

Under sex år har vi arbetat med existentiella samtalsgrupper vid en mottagning i Psykiatri Södra Stockholm. Rubriken är ett citat från en av deltagarna.

Att få dela sina tankar om livet med andra kan upplevas just så. Människovärdet upprättas när man får vara människa bland människor och dela tankar om hopp och hopplöshet, liv och död, ensamhet och gemenskap.

Här vill vi dela med oss av våra erfarenheter och förhoppningsvis inspirera andra att starta existentiella samtalsgrupper.

Lars Christiansen                           Erika Hilli
Sjukhuspräst psykiatri                   leg. fysioterapeut och leg.psykoterapeut                          psykoterapeut